Oplossingen

ICT beleid / strategie

ICT speelt vrijwel overal een essentiële rol bij de bedrijfsvoering en communicatie en biedt mogelijkheden om uw organisatie innovatief en onderscheidend te maken. Aan de hand van uw bedrijfsstrategie helpen we uw ICT-beleid tot stand te brengen, te plannen en te projecteren op uw strategische roadmap.

Projectmatig werken

Ezzenz biedt agile of traditionele projectmanagement methodieken ondersteund met diverse besturingstools om uw project te helpen realiseren en besturen. Onze medewerkers zijn technisch-inhoudelijk competent en business bekwaam om op beide terreinen projectmatig sturing en adviezen te kunnen geven, besluiten te laten nemen, te communiceren en te rapporteren over uw project. Ze zijn gekwalificeerd, ervaren en organisatie-sensitief. Het bereiken van het resultaat en tevredenheid van de opdrachtgever staan daarbij voorop.

ICT governance

Welke methodes en besturing gebruikt uw bedrijf bij het realiseren van verwachtingen bij ICT dienstverlening door samenwerken met klanten, collega’s, leveranciers en management? Hoe bewaakt en bestuurt u uw ICT-omgeving op financieel, kwalitatief, planmatig-vlak? Ezzenz helpt u structuur aan te brengen die aansluit op uw ICT-organisatie.

Vendor selectie

Ezzenz kan u helpen met het selecteren van de beste ICT aanbieder voor uw hardware, software, services of outsourcing. Uw wensen zijn daarvoor uitgangspunt. Wij kennen de markt van ICT aanbieders en hebben ervaring om uw inkoop-traject transparant, planmatig in te richten en samen met u, op basis van de juiste besluitvorming te komen tot de beste oplossing voor uw bedrijf.

Security scan, controls en Privacy Impact Analyse

Uw ICT en informatie moet worden beschermd tegen bedreigingen tegen acceptabele kosten. Ook de wetgever ontwerpt regelgeving die bescherming van privacy af moet dwingen. Op basis van uw bedrijfsvoering wordt gekeken naar het risico profiel en de bijbehorende tegenmaatregelen die u kunt nemen die u hiervoor kunnen behoeden. Ezzenz biedt security-beleid ontwerp, security-manager/officer en biedt de mogelijkheid voor een security scan of privacy impact analyse van uw organisatie.

Procesmatig werken

Er zijn diverse ICT-procesmodel standaards beschreven en ondersteund in supportsystemen die volledig of gedeeltelijk toepasbaar kunnen zijn op uw ICT dienstverlening. De organisatie daarvan over verschillende medewerkers, afdelingen en (externe) dienstverleners is daarbij de uitdaging. Ezzenz heeft de ervaring processen voor uw organisatie te ontwerpen en helpen implementeren bij de samenwerking in service-levels, in systemen en besturing. Speciale aandacht daarbij is er voor customer selfcare en workflow automation in supportsystemen.